Produkty firmy Endress+Hauser

iTHERM ModuLine TM131

71371312

Poprzednia wersja: Thermocouple TC12 , Thermocouple TC10 , Thermocouple TC88 , Thermocouple TC13 , Thermocouple TC61 , Thermocouple TC63 , RTD-Assembly S.A. Style TLSR5 , TC-Assembly S.A.Style TLSC5 , Thermocouple TMT162C , RTD Thermometer TR13 , RTD Thermometer TR12 , RTD Thermometer TR11 , RTD Thermometer TR10 , RTD Thermometer TMT162R , RTD Thermometer TR88 , RTD Thermometer TR61 , RTD Thermometer TR63 , RTD Thermometer TSM187 , RTD Thermometer TST414 , RTD Thermometer TST187 , TST10

Samokalibrujący się termometr higieniczny

iTHERM TrustSens TM371

71329458

Termopara do zastosowań wysokotemperaturowych

TAF16

60013523

Modułowy termometr z czujnikiem termoparowym

TC10

60021176

Poprzednia wersja: Omnigrad M TSC110S , Omnigrad M TSC110T

Następna wersja: iTHERM TM131 , iTHERM TM121

iTHERM ModuLine TM101

71376706

Poprzednia wersja: Thermocouple TC65 , Thermocouple TEC420 , RTD-Assembly S.A. Style TLSR1 , TC-Assembly S.A.Style TLSC1 , RTD Thermometer TR65 , RTD Thermometer TR25 , RTD Thermometer TR24 , RTD Thermometer TST410 , RTD Thermometer TST40N , RTD Thermometer TST487 , RTD Thermometer TST41N , RTD Thermometer TSM487

iTHERM ModuLine TM111

71376703

Poprzednia wersja: Thermocouple TC65 , Thermocouple TEC420 , RTD-Assembly S.A. Style TLSR1 , TC-Assembly S.A.Style TLSC1 , RTD Thermometer TR65 , RTD Thermometer TR25 , RTD Thermometer TR24 , RTD Thermometer TST410 , RTD Thermometer TST40N , RTD Thermometer TST487 , RTD Thermometer TST41N , RTD Thermometer TSM487

iTHERM ModuLine TM121

71373872

Poprzednia wersja: Thermocouple TC12 , Thermocouple TC10 , Thermocouple TC88 , Thermocouple TC13 , Thermocouple TC61 , Thermocouple TC63 , Thermocouple TMT162C , RTD Thermometer TR13 , RTD Thermometer TR12 , RTD Thermometer TR11 , RTD Thermometer TR10 , RTD Thermometer TMT162R , RTD Thermometer TR88 , RTD Thermometer TR61 , RTD Thermometer TR63 , RTD Thermometer TSM187 , RTD Thermometer TST414 , RTD Thermometer TST187

iTHERM TrustSens TM372, wersja calowa

71366890

Higieniczny termometr rezystancyjny z rozłączną szyjką Quick Neck

iTHERM TM411

71132278

Poprzednia wersja: Omnigrad M TR45 , Omnigrad M TR47 , TST14 , TST74 , TST72

iTHERM TM412 Termometr higieniczny w wersji calowej

71132279

Poprzednia wersja: U.S. Style RTD-Assembly TH17 , U.S. Style RTD-Assembly TH18 , U.S. Style RTD-Assembly TH27

Termometr kompaktowy

Easytemp® TMR31

51010535

Poprzednia wersja: Omnigrad T TR470 , easytemp TSM470 , U.S. Style Easytemp TSM470G

Termometr kompaktowy

Easytemp® TMR35

51010540

Poprzednia wersja: Omnigrad T TR480 , U.S. Style Easytemp TSM470F , U.S. Style Easytemp TSM470P , Omnigrad T TSM480

Obiektowy przetwornik temperatury

iTEMP® TMT142

51007993

Poprzednia wersja: Temperature indicator RIT261

Następna wersja: iTEMP TMT142B

temperature transmitter

iTEMP TMT142B HART® 7

71440857

Poprzednia wersja: Omnigrad T TR480 , U.S. Style Easytemp TSM470F , U.S. Style Easytemp TSM470P , Omnigrad T TSM480

Przetwornik temperatury

iTEMP TMT71

71372261

Poprzednia wersja: iTEMP PCP TMT181 , iTEMP PCP TMT111 , iTEMP PCP TMT121

Przetwornik temperatury z HART

iTEMP TMT72

71372254

Poprzednia wersja: iTEMP HART TMT182 , iTEMP HART TMT122 , iTEMP HART TMT112

Redundantny przetwornik temperatury

iTEMP® TMT82

71115446

Główkowy przetwornik temperatury Profibus PA

iTEMP® TMT84

71068385

Poprzednia wersja: iTEMP PA TMT184 , TMD834

Główkowy przetwornik temperatury

iTEMP® TMT85

71044195

Modułowy termometr z czujnikiem RTD

TR10

60019602

Poprzednia wersja: TST111 , TST121 , TST110 Następna wersja: iTHERM TM131 , iTHERM TM121

Termometr z czujnikiem Pt100, wykonanie iskrobezpieczne

TST310

60022843

Poprzednia wersja: Omnigrad S TST266 , TR70 , TR75

Termometr z czujnikiem rezystancyjnym i umocowanym przewodem

TR66

55000444

Poprzednia wersja: RTD-Assembly S.A. Style TLSR2

iTHERM ModuLine TT131

71366924

Poprzednia wersja: Thermowell TA540 , Thermowell TA541 , Thermowell TA535 , Thermowell S.A.Style TLSW1 , Thermowell TW12 , Thermowell TW13 , Thermowell TW10 , Thermowell TW11

iTHERM ModuLine TT151

TR66

71443802

Poprzednia wersja: Thermowell TA565 , Thermowell TA566 , Thermowell TA560 , Thermowell TA562 , Thermowell TA550 , Thermowell TA555 , Thermowell TA557 , Thermowell TA556 , Thermowell TA570 , Thermowell TA571 , Thermowell TA572 , Thermowell TA575 , Thermowell TA576 , Thermowell TW15

Osłona termometryczna

iTHERM TT411

71132288

Poprzednia wersja: TA14 , Pipe thermowell TW45 , Bar stock thermowell TW47

Imperial Hygienic Thermowell, US Style

iTHERM TT412

71132281

Poprzednia wersja: U.S. Style thermowell TU67

Sygnalizator temperatury

Thermophant® T TTR31

51007578

Poprzednia wersja: U.S. Style thermowell TU67

Pomiar temperatury średniej

Prothermo NMT532

70104682

Poprzednia wersja: U.S. Style thermowell TU67

Pomiar temperatury średniej

Prothermo NMT539

56004109

Poprzednia wersja: Prothermo NMT535 , NMT536 , NMT538 , RCV11 , RCV12 , NMT537

Iskrobezpieczny termometr Pt100, system amerykański

T13

71000569

Poprzednia wersja: U.S. Style thermowell TU67

Modułowy termometr z czujnikiem termoparowym

TC12

60021177

Następna wersja: iTHERM TM131 , iTHERM TM121

Modular TC thermometer

TC13

60021179

Poprzednia wersja: Omnigrad M TSC130S Następna wersja: iTHERM TM131 , iTHERM TM121

Modułowa termopara z osłoną prętową

TC15

60021180

Poprzednia wersja: Omnigrad S TSC140T

Explosion-proof TC thermometer with DIN thermowell

TC61

60022832

Następna wersja: iTHERM TM131 , iTHERM TM121

Termometr z czujnikiem termoparowym, wykonanie iskrobezpieczne

TC62

60022835

Poprzednia wersja: Omnigrad S TSC262 , Omnigrad S TSC264 , Omnigrad S TSC280 , Omnigrad S TSC281 , TC71

Explosion-proof TC thermometer with DIN thermowell

TC63

60022837

Następna wersja: iTHERM TM131 , iTHERM TM121

Termometr z czujnikiem termoparowym, wykonanie iskrobezpieczne

TC65

60022840

Następna wersja: iTHERM TM111 , iTHERM TM101 , iTHERM TM111 , iTHERM TM101

Termometr z czujnikiem termoparowym, wykonanie iskrobezpieczne

TC66

60022842

Poprzednia wersja: TC70 , TC75 , Omnigrad S TSC266

Modułowy termometr do montażu w istniejącej osłonie

TC88

60022378

Poprzednia wersja: Omnigrad S TSC280 , Omnigrad S TSC281 , Omnigrad S TSC288 Następna wersja: iTHERM TM131 , iTHERM TM121

Modułowy termometr rezystancyjny, system amerykański

TH13

51008293

Poprzednia wersja: TC70 , TC75 , Omnigrad S TSC266

Modułowy termometr rezystancyjny - podstawowa technika pomiaru

iTHERM TM401

71132277

Poprzednia wersja: Omnigrad M TR44 , Omnigrad M TR48 , TST44N , TST76 , TST40

Termometr w wykonaniu higienicznym, wersja calowa

iTHERM TM402

71132273

Poprzednia wersja: U.S. Style RTD-Assembly TH17 , U.S. Style RTD-Assembly TH18

Termometr RTD, przetwornik obiektowy, wyświetlacz

TMT142R

51010574

Obiektowy przetwornik temperatury

iTEMP® TMT162

51003517

Poprzednia wersja: iTEMP FF TMT165 , TMD833

Termometr Pt100, obiektowy przetwornik temperatury

TMT162R

60019608

Następna wersja: iTHERM TM131 , iTHERM TM121

Główkowy przetwornik temperatury

iTEMP® TMT181

51001021

Poprzednia wersja: THT1 , TMC134 , TMC138 , TMD831 Następna wersja: iTEMP TMT71

Bezpieczny przetwornik temperatury

iTEMP® TMT182

51001023

Poprzednia wersja: THT1 , TMT2532 , TMT2530 , TMD830 , TMD832 Następna wersja: iTEMP HART TMT72

Główkowy przetwornik temperatury

iTEMP® TMT80

71113600

Poprzednia wersja: THT1 , TMC134 , TMC138 , TMD831 Następna wersja: iTEMP TMT71

Modułowy termometr bez szyjki wydłużającej

TR11

60019603

Poprzednia wersja: TST11 , TST211 , TST210 Następna wersja: iTHERM TM131 , iTHERM TM121

Modułowy termometr RTD z tuleją zaciskową

TR12

60019604

Poprzednia wersja: TST12 , TST221 Następna wersja: iTHERM TM131 , iTHERM TM121

Modułowy termometr RTD z przyłączem kołnierzowym

TR13

60019605

Poprzednia wersja: TST13 , TST131 Następna wersja: iTHERM TM131 , iTHERM TM121

Modułowy termometr RTD z osłoną prętową

TR15

60019606

Poprzednia wersja: TST141 , TST140

Ekonomiczny termometr z tuleją zaciskową

TR24

60020989

Poprzednia wersja: Omnigrad M TST42 , TST420 Następna wersja: iTHERM TM111 , iTHERM TM101 , iTHERM TM111 , iTHERM TM101

Ekonomiczny termometr z przyłączem gwintowym

TR25

60021025

Poprzednia wersja: Omnigrad T TST425 Następna wersja: iTHERM TM111 , iTHERM TM101 , iTHERM TM111 , iTHERM TM101

Termometr z czujnikiem Pt100, wykonanie iskrobezpieczne

TR61

60022833

Poprzednia wersja: TR60 , NC11 , NC12 , NC13 , TR60 Następna wersja: iTHERM TM131 , iTHERM TM121

Termometr z czujnikiem Pt100, wykonanie iskrobezpieczne

TR62

60022836

Poprzednia wersja: Omnigrad S TST262 , Omnigrad S TST280 , Omnigrad S TST281 , Omnigrad S TST288 , TR71, Omnigrad S TST264 , TST289

Termometr z czujnikiem Pt100, wykonanie iskrobezpieczne

TR63

60022838

Następna wersja: iTHERM TM131 , iTHERM TM121

Termometr z czujnikiem Pt100, wykonanie iskrobezpieczne

TR65

60022841

Poprzednia wersja: TR76 Następna wersja: iTHERM TM111 , iTHERM TM101 , iTHERM TM111 , iTHERM TM101

Termometr RTD do montażu w istniejącej osłonie

TR88

60020988

Poprzednia wersja: Omnigrad S TST280 , Omnigrad S TST281 , Omnigrad S TST288 , TST289 Następna wersja: iTHERM TM131 , iTHERM TM121

Termometr z termoparą i stałym przewodem

TSC310

60017843

Poprzednia wersja: TC-Assembly S.A.Style TLSC2

Sygnalizator temperatury

Thermophant® T TTR35

51007581

Iskrobezpieczny termometr Pt100, system amerykański

T14

71000570

Iskrobezpieczny termometr Pt100, system amerykański

T15

71000572

Iskrobezpieczny termometr Pt100, system amerykański

T53

71000574

Iskrobezpieczny termometr Pt100, system amerykański

T54

71000575

Iskrobezpieczny termometr Pt100, system amerykański

T55

71000576

Osłona czujników temperatury

TA414

016015-9000

Osłona czujników temperatury

TA535

60017854

Poprzednia wersja: TA530 , TA531 , TA531 Następna wersja: Thermowell TT131

Osłona czujników temperatury

TA540

017086-9000

Następna wersja: Thermowell TT131

Osłona czujników temperatury

TA541

017344-9000

Następna wersja: Thermowell TT131

Osłona czujników temperatury

TA550

017085-9000

Następna wersja: iTHERM TT151

Osłona czujników temperatury

TA555

017084-9000

Następna wersja: iTHERM TT151

Osłona czujników temperatury

TA556

017083-9000

Następna wersja: iTHERM TT151

Osłona czujników temperatury

TA557

017082-9000

Następna wersja: iTHERM TT151

Osłona czujników temperatury

TA560

017056-9000

Następna wersja: iTHERM TT151

Osłona czujników temperatury

TA562

017358-9000

Następna wersja: iTHERM TT151

Osłona czujników temperatury

TA565

017070-9000

Następna wersja: iTHERM TT151

Osłona czujników temperatury

TA566

017071-9000

Następna wersja: iTHERM TT151

Osłona czujników temperatury

TA570

017348-9000

Następna wersja: iTHERM TT151

Osłona czujników temperatury

TA571

017349-9000

Następna wersja: iTHERM TT151

Osłona czujników temperatury

TA572

017350-9000

Następna wersja: iTHERM TT151

Osłona czujników temperatury

TA575

017353-9000

Następna wersja: iTHERM TT151

Osłona prętowa

TA576

017354-9000

Następna wersja: iTHERM TT151

Termopara do zastosowań wysokotemperaturowych

TAF11

60013519

Termopara do zastosowań wysokotemperaturowych

TAF12D

60015003

Termopara do zastosowań wysokotemperaturowych

TAF12S

60015002

Termopara do zastosowań wysokotemperaturowych

TAF12T

60015004

Termopara do zastosowań wysokotemperaturowych

TEC420

016013-9000

Następna wersja: iTHERM TM111 , iTHERM TM101 , iTHERM TM111 , iTHERM TM101

Modułowy termometr rezystancyjny, system amerykański

TH11

51008013

Czujnik rezystancyjny ze stałym przewodem, system amerykański

TH12

51008091

Czujnik rezystancyjny ze stałym przewodem, system amerykański

TH14

51008313

Czujnik rezystancyjny ze stałym przewodem, system amerykański

TH15

51008314

Czujnik rezystancyjny ze stałym przewodem, system amerykański

TH51

51008317

Czujnik rezystancyjny ze stałym przewodem, system amerykański

TH52

51008318

Czujnik rezystancyjny ze stałym przewodem, system amerykański

TH53

51008321

Czujnik rezystancyjny ze stałym przewodem, system amerykański

TH54

51008322

Czujnik rezystancyjny ze stałym przewodem, system amerykański

TH55

51008323

Czujnik rezystancyjny ze stałym przewodem, system amerykański

TH56

51008319

Przetwornik temperatury do montażu na szynie DIN

iTEMP® TMT111

71082342

Następna wersja: iTEMP TMT71

Przetwornik temperatury do montażu na szynie DIN

iTEMP® TMT112

51009577

Następna wersja: iTEMP TMT72

Przetwornik temperatury do montażu na szynie DIN

iTEMP® TMT121

51003404

Poprzednia wersja: TMC147 , TMT146 , TMT147 , TMT2160 , TMC108 , TMC109 Następna wersja: iTEMP TMT71

Przetwornik temperatury do montażu na szynie DIN

iTEMP® TMT122

51003405

Poprzednia wersja: TMD842 , TMD840 Następna wersja: iTEMP HART TMT72

Przetwornik temperatury do montażu na szynie DIN

iTEMP® TMT127

51004517

Poprzednia wersja: TMD842 , TMD840 Następna wersja: iTEMP HART TMT72

Przetwornik temperatury do montażu na szynie DIN

iTEMP® TMT128

51004518

Poprzednia wersja: TMD842 , TMD840 Następna wersja: iTEMP HART TMT72

Termometr TC, obiektowy przetwornik temperatury

TMT142C

51010572

Termometr TC, obiektowy przetwornik temperatury

TMT162C

60019609

Poprzednia wersja: TMD833C Następna wersja: iTHERM TM131 , iTHERM TM121

Główkowy przetwornik temperatury dla Pt100

iTEMP® TMT180

51003413

Poprzednia wersja: TMT136 , TMT137

Główkowy przetwornik temperatury

iTEMP® TMT187

51001019

Temperature head transmitter

iTEMP® TMT188

51001020

Poprzednia wersja: TMC134 , TMC138

Ekonomiczny termometr rezystancyjny

TST187

60021123

Następna wersja: iTHERM TM131 , iTHERM TM121

Modułowy termometr RTD

TST40N

017585-9000

Następna wersja: iTHERM TM111 , iTHERM TM101 , iTHERM TM111 , iTHERM TM101

Termometr z przesuwną tuleją zaciskową

TST410

015623-9000

Następna wersja: iTHERM TM111 , iTHERM TM101 , iTHERM TM111 , iTHERM TM101

Modułowy termometr RTD

TST414

015624-9000

Następna wersja: iTHERM TM131 , iTHERM TM121

Modułowy termometr RTD

TST41N

017576-9000

Następna wersja: iTHERM TM111 , iTHERM TM101 , iTHERM TM111 , iTHERM TM101

Termometr do pomiaru temperatury otoczenia

TST434

016898-9000

Ekonomiczny termometr bez szyjki

TST487

60021124

Następna wersja: iTHERM TM111 , iTHERM TM101 , iTHERM TM111 , iTHERM TM101

Ekonomiczny termometr bez szyjki

TST602

017385-9000

Ekonomiczny termometr bez szyjki

TST90

016029-9000

Przemysłowa osłona termometryczna

TT511

016029-9000

Osłona czujników temperatury

TW10

016029-9000

Poprzednia wersja: TA10 Następna wersja: Thermowell TT131

Osłona czujników temperatury

TW11

60019611

Poprzednia wersja: TA11 Następna wersja: Thermowell TT131

Osłona czujników temperatury

TW12

60019612

Poprzednia wersja: TA12 Następna wersja: Thermowell TT131

Osłona czujników temperatury

TW13

60019613

Poprzednia wersja: TA13 Następna wersja: Thermowell TT131

Osłona czujników temperatury

TW15

60019614

Poprzednia wersja: TA573 , TA574 NNastępna wersja: iTHERM TT151

Osłona czujników temperatury

TW251

60017925

Poprzednia wersja: TA250

Osłona ceramiczna do termometrów wysokotemperaturowych

TWF11

71128446

Osłona do termometrów wysokotemperaturowych

TWF16

71128449

Modułowy termometr z czujnikiem rezystancyjnym lub termoparowym

MLTTS00

71219547

Modułowy termometr z wkładem pomiarowym RTD lub termoparą

MLTTS01

71219559

Osłona do czujników temperatury

MLTWS01

71219561

Osłona do czujników temperatury

iTHERM CompactLine TM311

71436492

Flex termometr wielopunktowy

iTHERM TMS01

71364757

MultiSens Flex Multipoint

iTHERM TMS02

71364755

termometr wielopunktowy liniowy

iTHERM TMS11

71364756

termometr wielopunktowy liniowy

iTHERM TMS12

71364754

termometr wielopunktowy liniowy

iTHERM TMS21

71363690

termometr z wiązką giętką MultiSens

iTHERM TMS31

71363690

Modułowy termometr z czujnikiem rezystancyjnym

Easytemp TSM187

71363690

Następna wersja: iTHERM TM131 , iTHERM TM121

Modułowy termometr z czujnikiem rezystancyjnym

Easytemp TSM187

51003519

Następna wersja: iTHERM TM111 , iTHERM TM101 , iTHERM TM111 , iTHERM TM101

Osłona ciśnieniowa do wspawania, wersja calowa

TU51

71029290

Następna wersja: iTHERM TM131 , iTHERM TM121

Osłona ciśnieniowa z redukcją średnicy, wersja calowa

TU52

71029356

Następna wersja: iTHERM TM131 , iTHERM TM121

Ciśnieniowa osłona termometryczna z przyłączem gwintowym, wersja calowa

TU53

71029363

Następna wersja: iTHERM TM131 , iTHERM TM121

Osłona termometryczna ciśnieniowa z kołnierzem, wersja calowa

TU54

71029364

Następna wersja: iTHERM TM131 , iTHERM TM121